Ритуал ЗАЖЪНВАНЕ в с.Странско, Димитровградско

14.06.2018